Vieme, čo predávame

  

          NAŠI PARTNERI

CNC PLAZMY

          ENSIS CUT

          Modelová rada ENSIS CUT je určená pre firmy vyžadujúce flexibilitu riešenia a nízke prevádzkové náklady pri pálení pri dodržaní vysokej kvality rezu. Je vhodná pre firmy hľadajúce zariadenie hlavne pre pokrytie svojich výrobných potrieb.

          PREDNOSTI ZARIADENIA:

   Kompaktná, stabilná a ľahká konštrukcia
   Vysoká dynamika pohybu pre kvalitný rez
   Vysoká presnosť polohovania
   Koľajové lineárne vedenia na všetkých osiach
   Široké možnosti voliteľného príslušenstva
   Rozmery páleného formátu do 2 x 6 m
   Riadiaci systém ATECH CUT
   Anti-kolízny systém
   THC systém s IHS
   Aktívne odsávanie
   Systém navádzania horáku do páliacej pozície
       s vykreslením trajektórie
   Intuitívne softvérové prostredie
   Vzdialená správa zariadenia
   Možnosť prepojenia s CRM a ERP
   Manažment opotrebiteľných dielov

          ENSIS EL

          Modelová rada ENSIS EL je určená pre firmy ktoré hľadajú profesionálne riešenie páliaceho stroja pre produkčné, zákazkové pálenie nielen pre vlastnú potrebu s nasadením v nepretržitej prevádzke. Je vhodná pre firmy hľadajúce všestranné zariadenie najvyššej kvality.

          PREDNOSTI ZARIADENIA:

   Kompaktná, stabilná a ľahká konštrukcia
   Vysoká dynamika pohybu pre kvalitný rez
   Vysoká presnosť polohovania
   Koľajové lineárne vedenia na všetkých osiach
   Široké možnosti voliteľného príslušenstva
   Rozmery páleného formátu do 2m šírka x 12m dĺžka
   Riadiaci systém a pohony B&R Automation
   Anti-kolízny systém
   Možnosť nasadenia vŕtacej hlavy
   THC+ systém s duálnym systémom detekcie plechu
   Automatické vyhľadávanie plechu s auto-korekciou
       umiestnenia formátu
   Aktívne odsávanie resp. zónové odsávanie podľa dĺžky stola
   Systém navádzania horáku do páliacej pozície
       s vykreslením trajektórie
   Intuitívne softvérové prostredie
   VNC klient
   Vzdialená správa zariadenia
   Možnosť prepojenia s CRM a ERP
   Manažment opotrebiteľných dielov

 
 
 
 

          ENSIS SL

          Modelová rada ENSIS SL je určená pre firmy ktoré hľadajú profesionálne riešenie páliaceho stroja pre produkčné, zákazkové pálenie nielen pre vlastnú potrebu s nasadením v nepretržitej prevádzke. Je vhodná pre firmy hľadajúce všestranné zariadenie najvyššej kvality s častou zmenou typu páleného materiálu. Zároveň tento model poskytuje vysokú dynamiku pohybov, čo skracuje výrazne čas páliaceho plánu.

          PREDNOSTI ZARIADENIA:

   Kompaktná, stabilná a ľahká konštrukcia
   Vysoká dynamika pohybu pre kvalitný rez
   Vysoká presnosť polohovania
   Koľajové lineárne vedenia na všetkých osiach
   Široké možnosti voliteľného príslušenstva
   Rozmery páleného formátu do 2m šírka x 6m dĺžka
   Riadiaci systém a pohony B&R Automation,
       alebo všetky systémy EDGE rady od firmy HYPERTHERM
   Anti-kolízny systém
   Možnosť nasadenia vŕtacej hlavy
   Možnosť nasadenia acetylénového horáku
   THC+ systém s duálnym systémom detekcie plechu
   Automatické vyhľadávanie plechu s auto-korekciou
       umiestnenia formátu
   Aktívne odsávanie resp. dodávka zariadenia s kabínou
   Motorizovaný páliaci stôl
   Systém navádzania horáku do páliacej pozície
       s vykreslením trajektórie
   Intuitívne softvérové prostredie
   VNC klient
   Vzdialená správa zariadenia
   Možnosť prepojenia s CRM a ERP
   Manažment opotrebiteľných dielov

 
 
 


          ENSIS HL

          Modelová rada ENSIS HL predstavuje najvyššiu úroveň páliaceho stroja ponúkaného našou spoločnosťou. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, dynamikou a zaťažiteľnosťou. Je určený pre firmy ktoré hľadajú páliaci stroj bez kompromisov vo všetkých ohľadoch.

          PREDNOSTI ZARIADENIA:

   Robustná, stabilná a extrémne tuhá konštrukcia
   Vysoká dynamika pohybu pre kvalitný rez
   Vysoká presnosť polohovania s automatickým vymedzovaním vôle
   Koľajové lineárne vedenia na všetkých osiach
   Široké možnosti voliteľného príslušenstva
   Rozmery páleného formátu do 2m šírka x neobmedzená dĺžka
   Riadiaci systém a pohony B&R Automation
       alebo všetky systémy EDGE rady od firmy HYPERTHERM
   Možnosť nasadenia úkosovej hlavy
   Možnosť nasadenia vŕtacej hlavy
   Možnosť nasadenia niekoľkých hláv s acetylénovým horákom
   THC Profi systém s trojitým systémom detekcie plechu
   Pokročilý anti-kolízny systém s dvojitou ochranou zariadenia
       proti poškodeniu stroja
   Automatické vyhľadávanie plechu s auto-korekciou
       umiestnenia formátu
   Aktívne odsávanie resp. sekčné odsávanie podľa dĺžky stola
   Systém navádzania horáku do páliacej pozície
       s vykreslením trajektórie
   Intuitívne softvérové prostredie
   VNC klient
   Vzdialená správa zariadenia
   Možnosť prepojenia s CRM a ERP
   Manažment opotrebiteľných dielov

 
 
 
 
 
 
 

Na obsahu pracujeme.


KONFIGURAČNÁ TABUĽKA

Back to Top